Jeg har solceller, hvilken betydning har det?

Når man har solceller som privatkunde afregnes man typisk efter det som kaldes “nettomålerordningen” og dermed afregnes man kun for det “nettoforbrug” man har på årsbasis. Dette gælder også hvis man skifter el-leverandør.

Hvis du f.eks. bruger 10.000 kWh i din husstand årligt og selv producerer de 4.000 kWh, så afregnes du kun for de 6.000 kWh både på selve dit el-køb og på afgifterne samt el-transport.

Mange solcelle-ejere er næsten selvforsynende og i så fald giver det ikke økonomisk mening at skifte el-selskab, da ens købs-behov er lig nul. Hvis du ikke dækker dit eget forbrug med sol-el, kan du dog sagtens skifte til en billigere el-leverandør.

I så fald skal du være opmærksom på, at din el-måler opgøres når du skifter el-selskab. Det betyder, at eventuelt “opsparet” el-produktion kommer til udbetaling. Dette er til en lavere pris, end du ville have haft hvis du havde brugt din elproduktion “internt” i din egen bolig frem mod den normale årsopgørelse.

Ovenstående betyder ikke, at man som solcelle-ejer skal afholde sig fra at skifte el-selskab. Men du bør som nævnt først overveje om du reelt har behov for et el-køb. Dernæst bør du overveje tidspunktet for selve skiftet af el-udbyder. Det mest praktiske er at skifte el-selskab i forbindelse med din normale års-aflæsning.

Husk at det tager ca. 2 måneder at skifte el-selskab. Så hvis du som solcelle-ejer normalt opgør dit årlige elforbrug/produktion ved f.eks. årsskiftet, så er det i november måned at du skal bestille billigere el.