Databeskyttelsesforordning og privatlivspolitik (af 1. maj 2018)

SamEnergi’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
SamEnergi er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Casper Kjøller
Adresse: Æblehaven 7, 4180 Sorø
CVR: 32469469
Mail: service@samenergi.dk
Website: http://www.samenergi.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger: Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• At opfylde vores formål, at hjælpe vores medlemmer til billig strøm. Herunder information om nye elaftaler eller ændringer i eksisterende aftaler.
• Sekundært, at hjælpe vores medlemmer med andre relevante tilbud og besparelsesmuligheder.

Det er muligt at få oplyst og/eller rettet de oplysninger, vi har om dig, ved at kontakte SamEnergi.dk

Videregivelse af dine personoplysninger
Der kan ske videregivelse af oplysninger om medlemmer i relevant omfang til el-selskaber som har vundet udbud i SamEnergi, hvis det er nødvendigt for at de kan udføre deres arbejde.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Personoplysninger gemmes hos SamEnergi.dk så længe du er medlem hos os. Hvis du stopper som medlem, har du mulighed for at anmode om at få dine personoplysninger slettet.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du henvende dig Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.