Hvem opsiger min gamle el-leverandør?

Når man skifter el-udbyder i Danmark er det den nye udbyder som opsiger den “gamle”. Dette sker via el-selskabernes fælles datasystem. Systemet sikrer, at du altid kun kan have én leverandør af el.

Derudover medfører systemet automatisk, at din gamle udbyder leverer el til dig, frem til den skæringsdato hvor den nye udbyder tager over.

Hvis du har indgået en kontrakt med din “gamle” eludbyder, skal du selv være opmærksom på hvornår en eventuel binding ophører. Som privatkunde er du maksimalt bundet i 6 måneder, uanset hvor lang din elaftale måtte være.