Hvordan kan denne service være gratis?

Det er gratis for el-kunder at være medlem af SamEnergi, da administrationsomkostningerne indregnes og dækkes af det tilbud vi får fra el-selskaberne.